0

چطور دعا کنم که برآورده شه

چطور دعا کنم تا زودتر برآورده بشه 

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
اریکا راد

اریکا راد

انتخاب زمان مناسب برای دعا کردن خیلی مهمه، خوبه که هنگام اذان به دلیل این که همه ی انرژی های مثبت نمازگزاران به سوی آسمان روانه میشه دعا کنیم تا امکان اجابت دعای ما بیش تر باشه. هنگامی که دل شکسته هستیم دعا کنیم و همچنین طبق فرمایش معصومین بهترین زمان دعا پیش از طلوع و غروب آفتاب و شب هنگام است. قابل ذکر است دعا کردن باید با حضور قلب و فروتنی در برابر خدا باشد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید