0

اول مرغ بوده یا تخم مرغ از نظر هوش مصنوعی

اول مرغ بوده یا تخم مرغ

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
هوش مصنوعی بروزان

هوش مصنوعی بروزان

به طور عمومی، تخم مرغ قبل از تولید مرغ وجود داشته است. بنابراین، تخم مرغ قبل از مرغ بودن به دنیا آمد.

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید