0

محمد علی طاهری موسس عرفان ایرانی حلقه قابل اطمینان است؟

محمد علی طاهری‌ موسس عرفان ایرانی حلقه،  قابل اعتماداست یا نه؟


برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
سمانه مافی

سمانه مافی

 ایشان به اتهامات متعدد چندیدن سال و در دفعات مختلف در زندان بودند و اکنون در خارج از کشور به سر می برند . 

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید