0

آیا خدا وجود دارد؟

به نظر شما آیا خدا وجود دارد؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
1
سمانه مافی

سمانه مافی

می دانیم که جهان به قدری منظم است که ما انسانها ساعت ها را بر اساس چرخش زمین، ستارگان و سیارات مختلف تنظیم می‌کنیم. حرکت این اجرام به قدری دقیق است که می توان وقوع کسوف و عبور ستاره های دنباله دار را به دقت پیش بینی کرد. چه کسی یا چه چیزی این ریتم دقیق جهان را هدایت می کند؟ زمینی که ما بر روی آن زندگی می‌کنیم ترکیب مناسبی از عناصر لازم برای زندگی گیاهان و جانوران را دارد؟ بنابراین باید یک طرح جامع وجود داشته باشد.

جهان، طبیعت، بدن ما و نیازهای شخصی و روحی درونی ما توسط خدای بزرگ بوجود آمده است. هیچ انسانی، چه در گذشته و چه در حال حاضر، چنین قدرتی نداشته و نخواهد داشت. دقت در جزئیات خلقت نشان می دهد که او به شدت به فکر انسان و دیگر موجودات است بنابراین این دنیا نمی‌تواند تصادفی بوجود آمده باشد.

ایمان باور به چیزی است که ما نمی توانیم ببینیم. ما نمی توانیم خدا را ببینیم اما نشانه هایی را در اطراف خود می بینیم که به وجود او اشاره می کند. خداوند اراده کرده است که ما نتوانیم او را ببینیم، بلکه می‌توانیم وجود او را با دلایل آشکاری که بر او گواهی می‌دهند، بپذیریم. خدا خودش را با وجود این آفریده ها و وجود پیامبران و کتب آسمانی به ما نشان می دهد.


0
فردوس نقوی

فردوس نقوی

سوال را بر عکس باید پرسید، آیا ممکن است خدایی نباشد؟

در طول قرن ها این سوال پرسیده شد. بین دانسته ها و مشاهده ها کاویده شد، گاه انکار شد، گاه تردید شد، اما بالوجدان قابلیت رد نداشت. گرچه نامش را تغییر می دادند. گاه می گفتند خدا یعنی محرک اول، خدا یعنی علت العلل، خدا یعنی نیروانا، خدا یعنی ... ... .

او را از خود دور می کردند و باز در درون خود او را می یافتند...

آری.. خدا وجود دارد. برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید