5

معنی Active now در اینستاگرام چیست؟

تو دایرکت اینستا کنار پروفایل یکی نوشته  active now چه معنی میده ؟

برچسب ها:
اشتراک گذاری:
0
لیلا سعیدی

لیلا سعیدی

در اینستا گرام وقتی یه فرد در 5 دقیقه گذشته فعال بوده باشه Active now کنار پروفایل فرد نمایش داده میشه . 

برای ثبت پاسخ باید وارد وبسایت شوید